A nice, little, online flash version of bowling where you play against a pin pal of your choice. Use mouse to interact.


           

Thể loại: 1 Player, Bowling, Flash, Fun, Sports,
Chơi game Pin Pals màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Pin Pals trên Facebook


Nhúng game Pin Pals vào web/blog

Game cùng thể loại