Give the clothing that will help her impress the judges. Use mouse to interact.


           

Thể loại: 1 Player, Game Thoi Trang, Flash, Girl, Kids,
Chơi game Pop Star màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Pop Star trên Facebook


Nhúng game Pop Star vào web/blog

Game cùng thể loại