Give the clothing that will help her impress the judges. Use mouse to interact.

     
Thể loại: 1 Player, Game Thoi Trang, Flash, Girl, Kids,

Thảo luận và chia sẻ game Pop Star trên Facebook

Chi tiết game Pop Star

Game: Pop Star
Số lần đã chơi: 8436
 

Nhúng game Pop Star vào web/blog

Game cùng thể loại