Help Ami and Yumi blast their way to play their underwater concert! Arrow Keys - Move. X - Switch Girls. Spacebar - Shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Fish, Fishing, Flash, Girl, Obstacle, Shark, Submarine, Water,
Chơi game PuppyGirls Submarine màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game PuppyGirls Submarine trên Facebook


Nhúng game PuppyGirls Submarine vào web/blog

Game cùng thể loại


ab