Vertical shooter grab items, shoot enemies, obtain medals to increase score. Use arrow keys to move, ctrl key to shot, and space bar to use bomb.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Arcade, Flash, Shoot 'Em Up,
Chơi game Raiden IIS Part B màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Raiden IIS Part B trên Facebook


Nhúng game Raiden IIS Part B vào web/blog

Game cùng thể loại