Try to leave the school and your boring class! Use mouse for game interaction

     
Thể loại: 1 Player, Escape, Flash, Interactive Fiction,

Thảo luận và chia sẻ game Riddle School trên Facebook

Chi tiết game Riddle School

Game: Riddle School
Số lần đã chơi: 1900
 

Nhúng game Riddle School vào web/blog

Game cùng thể loại

Quảng cáo trên Chơi Game