Shoot the monster in his brain to win. Can you win before getting smashed? Use arrow keys to move and mouse to aim and shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Game Danh Nhau, Flash, Mouse Skill, Game Ban Sung,
Chơi game Rob Vs. Bob 3 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Rob Vs. Bob 3 trên Facebook


Nhúng game Rob Vs. Bob 3 vào web/blog

Game cùng thể loại