Destroy all enemy robots! A/S/D/W - Movement J - Fire K - Jump L - Grenade


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Robots,
Chơi game Robo Slug màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Robo Slug trên Facebook


Nhúng game Robo Slug vào web/blog

Game cùng thể loại