Chú robot đã mệt mỏi vì làm việc trong nhà máy, hãy giúp robot đào tẩu khỏi nhà máy. Tìm cách click chuột thông minh để tạo đường đi riêng cho robot

     
Thể loại: 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Robot đào tẩu trên Facebook

Chi tiết game Robot đào tẩu

Game: Robot đào tẩu
Số lần đã chơi: 2962
Bảng xếp hạng game: Robot đào tẩu

Nhúng game Robot đào tẩu vào web/blog

Game cùng thể loại