Chú robot đã mệt mỏi vì làm việc trong nhà máy, hãy giúp robot đào tẩu khỏi nhà máy. Tìm cách click chuột thông minh để tạo đường đi riêng cho robot


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Robot đào tẩu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Robot đào tẩu trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Robot đào tẩu

Nhúng game Robot đào tẩu vào web/blog

Game cùng thể loại