Collect powerups to help robot find his way to kitty! That makes sense. Use arrow keys to move. Z to jump. X to shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Alien, Animal, Arcade, Cat, Flash, Platforms, Robots,
Chơi game Robot Wants Kitty màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Robot Wants Kitty trên Facebook


Nhúng game Robot Wants Kitty vào web/blog

Game cùng thể loại


ab