Rockman hành động. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển; Space bắn, Shift để chuyển đổi năng lượng xanh hoặc đỏ. Xem thêm trong game.


           

Thể loại: Game Hanh Dong, 1 Player,
Chơi game RockMan hành động màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game RockMan hành động trên Facebook

Bảng xếp hạng game: RockMan hành động

Nhúng game RockMan hành động vào web/blog

Game cùng thể loại


ab