Rockman hành động. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển; Space bắn, Shift để chuyển đổi năng lượng xanh hoặc đỏ. Xem thêm trong game.


Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game RockMan hành động trên Facebook

Bảng xếp hạng game: RockMan hành động

Nhúng game RockMan hành động vào web/blog

Game cùng thể loại