Kill all enemy ninjas and samurais! Arrow keys - Movement Z and X - Attack 1 and 2 C - Block Space - Run


           

Thể loại: 1 Player, Blood, Flash, Game Ninja,
Chơi game Samurai's Blood màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Samurai's Blood trên Facebook


Nhúng game Samurai's Blood vào web/blog

Game cùng thể loại


ab