Sử dụng chuột ngắm bắn vịt trên biển nhé. Hãy bắn vào thùng đạn để lấy thêm đạn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Săn vịt trên biển màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Săn vịt trên biển trên Facebook


Nhúng game Săn vịt trên biển vào web/blog

Game cùng thể loại


ab