Giúp Santa hứng quà. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển


          

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Santa hứng quà màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Santa hứng quà trên Facebook


Nhúng game Santa hứng quà vào web/blog

Game cùng thể loại