Guide the shapes into their matching holes. Use Arrow Keys to play the game.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Shape Drop trên Facebook


Nhúng game Shape Drop vào web/blog

Game cùng thể loại