Guide the dog and jump over the sheep. Use Spacebar to jump.


           

Thể loại: 1 Player, Animal, Dog, Flash, Jumping,
Chơi game Sheep Jumper màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Sheep Jumper trên Facebook


Nhúng game Sheep Jumper vào web/blog

Game cùng thể loại


ab