Game chiến thuật bảo vệ thành phố, hãy đặt các anh hùng của chúng ta vào đúng vị trí để ngăn chặn kẻ xấu xâm lăng thành phố nhé. Sử dụng chuột để chơi


           

Thể loại: Game Chien Thuat, 1 Player,
Chơi game Siêu anh hùng bảo vệ thành phố màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Siêu anh hùng bảo vệ thành phố trên Facebook


Nhúng game Siêu anh hùng bảo vệ thành phố vào web/blog

Game cùng thể loại


ab