Nhập vai siêu đặc công phần 2 tiêu diệt các căn cứ của kẻ dịch. Sử dụng W,A,S,D để di chuyển hoặc sử dụng các phím mũi tên, Q vũ khí trước, E vũ khí sau. Chuột trái để bắn

     
Thể loại: Game Hanh Dong, 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Siêu đặc công 2 trên Facebook

Chi tiết game Siêu đặc công 2

Game: Siêu đặc công 2
Số lần đã chơi: 157427
Bảng xếp hạng game: Siêu đặc công 2

Nhúng game Siêu đặc công 2 vào web/blog

Game cùng thể loại