Siêu trực thăng Apache lại tiếp tục cuộc viễn chinh tới các miền tuyết lạnh, đại dương và sa mạc. Game bổ sung nhiều màn chơi và nhiều cuộc đấu trùm. Bấm Z để bắn, X phóng chùm tia và C nổ hạt nhân. Bắt giặc lái để thưởng mạng.


Thảo luận và chia sẻ game Siêu trực thăng apache 2 trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Siêu trực thăng apache 2

Nhúng game Siêu trực thăng apache 2 vào web/blog

Game cùng thể loại