Giúp Simpsons chống lại các đàn anh đang bắt nạp mình nhé. S - bắn, A - đá, bàn phím mũi tên để di chuyển


Thảo luận và chia sẻ game Simpsons nghịch súng trên Facebook


Nhúng game Simpsons nghịch súng vào web/blog

Game cùng thể loại