Shoot the discs as they fly by you. Use Mouse to interact.


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Shoot 'Em Up, Game Ban Sung, Sports,
Chơi game Skeet Shoot màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Skeet Shoot trên Facebook


Nhúng game Skeet Shoot vào web/blog

Game cùng thể loại


ab