Help Winston find his bottles of Rum and make it home for tea in this platform puzzler. Left / Right Arrow Keys - Move. Up Arrow Key - Jump.


           

Thể loại: 1 Player, Adventure, Collecting Games, Flash, Obstacle,
Chơi game Smokey Beach màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Smokey Beach trên Facebook


Nhúng game Smokey Beach vào web/blog

Game cùng thể loại


ab