Snowman are popping everywhere, shoot them. Use mouse to aim and shoot.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Flash, Game Ban Sung, Sniper, Snow,
Chơi game Snowman Hunter màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Snowman Hunter trên Facebook


Nhúng game Snowman Hunter vào web/blog

Game cùng thể loại


ab