Kick some ass in this nice graphic fighting game! Arrow keys - Movement Space - Attack


           

Thể loại: 1 Player, Game Danh Nhau, Flash,
Chơi game Soccer Thugs màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Soccer Thugs trên Facebook


Nhúng game Soccer Thugs vào web/blog

Game cùng thể loại


ab