Swing into sky but make sure batman will catch you. Use space bar to jump over to the next catcher

     
Thể loại: 1 Player, Advergames, Flash,

Thảo luận và chia sẻ game Spider Man trên Facebook

Chi tiết game Spider Man

Game: Spider Man
Số lần đã chơi: 4022
 

Nhúng game Spider Man vào web/blog

Game cùng thể loại