Beat this pesky and evil Ultra men's. Z and X to attack. Arrow keys to move.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Beat 'Em Up, Game Danh Nhau, Flash,
Chơi game Startwars màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Startwars trên Facebook


Nhúng game Startwars vào web/blog

Game cùng thể loại


ab