Cố gắng giúp các nguyên tố đến cổng nhanh nhất. Mỗi nguyên tố có một đặc điểm riêng. Sử dụng bàn phím mũi tên để di chuyển


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Sự hài hòa của các nguyên tố màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Sự hài hòa của các nguyên tố trên Facebook


Nhúng game Sự hài hòa của các nguyên tố vào web/blog

Game cùng thể loại


ab