Help our cute dog perform some sick punches. Use numpad to punch. Space bar to dodge.


           

Thể loại: 1 Player, Animal, Boxing, Dog, Flash, Punch, Sports,
Chơi game Super Dog Boxer màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Super Dog Boxer trên Facebook


Nhúng game Super Dog Boxer vào web/blog

Game cùng thể loại


ab