A multiplayer fighting version of arcade game mario. Player 1: Arrow Keys - Move. <>, ? - Hit. Player 2: W, A, S, D - Move. Q, E - Hit.


           

Thể loại: 1 Player, 2 Players, Game Hanh Dong, Arcade, Game Danh Nhau, Flash, Game Mario,
Chơi game Super Mario World X màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Super Mario World X trên Facebook


Nhúng game Super Mario World X vào web/blog

Game cùng thể loại