Tập làm robinhut nhé. Sử dụng chuột ngắm bắn, bạn có thể chơi 2 người hay một mình chơi bắn gà, hoặc thi đấu với máy


Thảo luận và chia sẻ game Tập làm robinhut trên Facebook


Nhúng game Tập làm robinhut vào web/blog

Game cùng thể loại