Sử dụng chuột để ngắm bắn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Tay súng hạng nặng màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Tay súng hạng nặng trên Facebook


Nhúng game Tay súng hạng nặng vào web/blog

Game cùng thể loại