Giúp tên trộm jokers bỏ trốn khỏi batman. Click chuột để nhảy và di chuột để có thể nhảy cao nhất có thể


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game tên trộm jokers bỏ trốn màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game tên trộm jokers bỏ trốn trên Facebook


Nhúng game tên trộm jokers bỏ trốn vào web/blog

Game cùng thể loại