Kill all terrorist. Mouse - Move / Shoot. Spacebar - Reload.


Thảo luận và chia sẻ game Terror trên Facebook


Nhúng game Terror vào web/blog

Game cùng thể loại