Shoot the terrorists in the head as they pop up. Last for as long as possible without dying. Mouse - AIm / Shoot. R - Reload.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Terrorist Hunt v6.0 trên Facebook


Nhúng game Terrorist Hunt v6.0 vào web/blog

Game cùng thể loại