Somewhere in Iraq Osama Bin Laden and Sadam Hussein have escaped, its up to you to stop them. Use mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game The Jet Pack Escaper Caper trên Facebook


Nhúng game The Jet Pack Escaper Caper vào web/blog

Game cùng thể loại