Fight as panda and defeat all enemy monkey. Use Mouse to interact.


           

Thể loại: 1 Player, Animal, Bear, Game Danh Nhau, Flash, Monkey, Panda,
Chơi game The Panda Call of Duty màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game The Panda Call of Duty trên Facebook


Nhúng game The Panda Call of Duty vào web/blog

Game cùng thể loại