Captain a ship as you fire your cannons at opposing vessels and turrets in the water. Use arrow keys to move. A to shoot left board. S to shoot right board.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game The Sea Wolves trên Facebook


Nhúng game The Sea Wolves vào web/blog

Game cùng thể loại