Giúp thổ dân tiêu diệt lũ zombies đang xâm phạm lãnh thỗ. Sử dụng chuột ngắm bắn


           

Thể loại: Zombies, Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game thổ dân diệt zombies màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game thổ dân diệt zombies trên Facebook


Nhúng game thổ dân diệt zombies vào web/blog

Game cùng thể loại


ab