Giúp người thợ sửa ống nước phiêu lưu trên các đường ống nhé, sử dụng bàn phím mũi tên để di chuyển


           

Thể loại: Adventure, 1 Player,
Chơi game Thợ sửa ống nước màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Thợ sửa ống nước trên Facebook


Nhúng game Thợ sửa ống nước vào web/blog

Game cùng thể loại


ab