Bạn đi uống trà đạo, hãy chọn cho nữ chủ nhân một trang phục đẹp và thích hợp nhé.


           

Thể loại: Game Thoi Trang, 1 Player,
Chơi game Thời trang trà quán màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Thời trang trà quán trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Thời trang trà quán

Nhúng game Thời trang trà quán vào web/blog

Game cùng thể loại