Thử thách vượt qua những địa hình siêu phức tạp. Sử dụng bàn phím mũi tên để điều khiển xe.


           

Thể loại: Game Dua Xe, 1 Player,
Chơi game Thử thách siêu địa hình màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Thử thách siêu địa hình trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Thử thách siêu địa hình

Nhúng game Thử thách siêu địa hình vào web/blog

Game cùng thể loại


ab