Bọ máy đang nổi loạn, hãy tiêu diệt hết chúng. WASD để di chuyển, chuột trái để bắn


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Tiêu diệt bọ máy màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Tiêu diệt bọ máy trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Tiêu diệt bọ máy

Nhúng game Tiêu diệt bọ máy vào web/blog

Game cùng thể loại


ab