Bọ máy đang nổi loạn, hãy tiêu diệt hết chúng. WASD để di chuyển, chuột trái để bắn

     
Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,

Thảo luận và chia sẻ game Tiêu diệt bọ máy trên Facebook

Chi tiết game Tiêu diệt bọ máy

Game: Tiêu diệt bọ máy
Số lần đã chơi: 11502
Bảng xếp hạng game: Tiêu diệt bọ máy

Nhúng game Tiêu diệt bọ máy vào web/blog

Game cùng thể loại