Thời đại của rau quả đột biến gen tràn lan, hãy tiêu diệt các loạt rau quả đột biến gen đang nổi dậy. Sử dụng các bàn phím mũi tên để di chuyển, Space để đánh và bắn. Hãy cúi xuống để nhặt súng, nhảy lên các trái cây để ăn điểm


           

Thể loại: Game Ban Sung, 1 Player,
Chơi game Tiêu diệt đột biến gen màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Tiêu diệt đột biến gen trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Tiêu diệt đột biến gen

Nhúng game Tiêu diệt đột biến gen vào web/blog

Game cùng thể loại