Here you are playing Tor, the friendly Martian smash master! Arrows Keys - Walk. A - Smash Enemies. S - Pick up stuff D - Whirl.


           

Thể loại: 1 Player, Game Hanh Dong, Flash, Robots, Smash,
Chơi game Tor Smash Master màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Tor Smash Master trên Facebook


Nhúng game Tor Smash Master vào web/blog

Game cùng thể loại


ab