Fire your bow n arrow just try to knock the apple off the Indians head... or don't. This game is played with mouse only.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Tribal Shooter trên Facebook


Nhúng game Tribal Shooter vào web/blog

Game cùng thể loại