Hãy giúp những chú thạch trộn lại với nhau. Sử dụng pháo để bắn các thạch lại với nhau


          

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Trộn thạch màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Trộn thạch trên Facebook


Nhúng game Trộn thạch vào web/blog

Game cùng thể loại