Điều khiển trực thăng một mình chiến đấu tiêu diệt trận địa quân thù. Sử dụng A,S,D,W để di chuyển, J để bắn, K để thả bom


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Trực thang chiến đấu màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Trực thang chiến đấu trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Trực thang chiến đấu

Nhúng game Trực thang chiến đấu vào web/blog

Game cùng thể loại


ab