Game trượt ván trên núi. Sử dụng bàn phím mũi tên điều khiển, phím cách (space) để nhảy


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Trượt ván trên núi màn hình rộng

Video hướng dẫn


Thảo luận và chia sẻ game Trượt ván trên núi trên Facebook


Nhúng game Trượt ván trên núi vào web/blog

Game cùng thể loại


ab