Hãy giúp nhân vật nổi tiếng trong "Kỷ băng hà" đuổi bắt hạt dẻ đang bay qua bay lại nhé. Sử dụng chuột trái để bắt hạt dẻ và nắm lên cho sóc trên cây nhé


           

Thể loại: 1 Player,
Chơi game Truy tìm hạt dẻ màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Truy tìm hạt dẻ trên Facebook

Bảng xếp hạng game: Truy tìm hạt dẻ

Nhúng game Truy tìm hạt dẻ vào web/blog

Game cùng thể loại