Fling the turkey as far as you can. Use Mouse to interact.

Bạn cần bật/cài đặt flash để chơi game. Bấm vào đây bật/cài đặt Flash.

Thảo luận và chia sẻ game Turkey - Fling trên Facebook


Nhúng game Turkey - Fling vào web/blog

Game cùng thể loại