Jam and have fun with this virtual band where you get to control all the instruments to make a very rockin' good session. Enjoy! A /S /D /F /Z /X /C /V - Guitar. Arrow Keys - Drums. 4/ 5/ 6 - Bass.


           

Thể loại: 1 Player, Flash, Fun, Music,
Chơi game Virtual Band 2000 màn hình rộng

Thảo luận và chia sẻ game Virtual Band 2000 trên Facebook


Nhúng game Virtual Band 2000 vào web/blog

Game cùng thể loại